2013 N.A.R.C Net Control Operator Schedule

1st Thursday - N0CSA
2nd Thursday - TBA
3rd Thursday - TBA
4th Thursday - K5TRY
5th Thursday (when needed) - TBA

Substitute operators:
James Adkins, KBØNHX
Jeff Kerr, KCØVGC

               Schedule
Date NCS Date NCS
1-3-13 N0CSA 7-4-13 N0CSA
1-10-13 TBA 7-11-13 TBA
1-17-13 N0MIO 7-18-13 N0MIO
1-24-13 K5TRY 7-25-13 K5TRY
1-31-13 TBA 8-1-13 N0CSA
2-7-13 N0CSA 8-8-13 TBA
2-14-13 TBA 8-15-13 TBA
2-21-13 N0MIO 8-22-13 K5TRY
2-28-13 K5TRY 8-29-13 TBA
3-7-13 N0CSA 9-5-13 N0CSA
3-14-13 TBA 9-12-13 TBA
3-21-13 K5TRY 9-19-13 K5TRY
3-28-13 N0MIO 9-26-13 TBA
4-4-13 N0CSA 10-3-13 N0CSA
4-11-13 TBA 10-10-13 TBA
4-18-13 K5TRY 10-17-13 K5TRY
4-25-13 N0MIO 10-24-13 TBA
5-2-13 N0CSA 10-31-13 TBA
5-9-13 TBA 11-7-13 N0CSA
5-16-13 K5TRY 11-14-13 TBA
5-23-13 N0MIO 11-21-13 TBA
5-30-13 TBA 11-28-13 K5TRY
6-6-13 N0CSA 12-5-13 N0CSA
6-13-13 TBA 12-12-13 TBA
6-20-13 N0MIO 12-19-13 TBA
6-27-13 K5TRY 12-26-13 K5TRY